Registracija u 10 koraka

Da bi došli do cilja, ma gdje on bio, morate krenuti
 – prema tome krenite !

Potreban Vam je samo pasos,  jedan EURO osnivackog uloga i jedan dan u Crnoj Gori


Zašto biznis u Crnoj Gori?    

 Odlucili ste se da ucinite prvi korak da Crna Gora postane vaša biznis destinacija i ukoliko ste poverenje ukazali nama, pogledajte O nama da biste se uverili da imate sigurnog i poverljivog partnera.

                   Odaberite naziv vaše firme


      Predložite poslovno ime  za vasu firmu. 

      Mi ćemo u Centralnom registru Privrednog

 suda provjeriti da li je naziv slobodan.

Posaljite predlog naziva firme na email: selecta.me@gmail.com
(provjeru naziva možemo obaviti: ODMAH)

Dostavite nam podatke za vasu firmu


 • ·          Naziv firme   

   Sjedište firme – Ukoliko još nemate vašu adresu firme, možete registrovati firmu na našoj adresi   
·          Delatnosti kojima će se vaša firma baviti
·          Lične podatke osnivača i direktora: Ime i prezime, adresa stanovanja, MB,    broj pasoša
     
Posaljite podatke na email: selecta.me@gmail.com
                  

 Priprema dokumentacije


                   Na osnovu podataka koje ste nam dostavili, pripremićemo potrebna dokumenta  za registraciju: Odluku (Ugovor) o osnivanju, Statut, obrasce za registraciju, deponovani potpis i ostalo.
                   Kada pripremimo dokumentaciju,  dogovorićemo se o terminu kada možete doći u Crnu Goru, radi potpisivanja i overe  dokumentacije u  sudu. 
(Dokumenta možemo pripremiti za jedan dan)


Ne zaboravite:

Sa sobom morate obavezno imati  sledeća dokumenta:
 • Lična dokumenta (pasoš -  morate ga imati za ulazak u CG
 • Ukoliko je pravno lice osnivač: Izvod iz registra ne stariji od 6 mjeseci, Statut

Samo jedan dan u Crnoj Gori

Neophodan je dolazak osnivača i direktora u Crnu Goru, koji treba da potpišu i dokumenta kod notara. Naša adresa je: Podgorica, Marka Miljanova 46
(potrebno je lično prisusutvo osnivača i direktora kod notara prilikom ovjere)
                          Ovjeru dokumenata u sudu možemo da obavite za samo jedan sat i to je sve što vi treba da uradite.


                             

 Registracija u Centralnom registru ...

Mi dalje preuzimamo postupak oko registracije vaše firme kod Privrednog suda, registraciju PIB-a , PDV, carinski broj, racun u banci
                  
Vasa firma u Crnoj Gori bice registrovana 
za 7-10 dana i 
možete odmah otpočeti sa poslovanjem
_______________________________________________________________
Š t a   s v e  d o b i j a t e:
 1. Osnivačka akta (Odluka-Ugovor o osnivanju, Statut)
 2. Rešenje o registraciji firme
 3. Matični broj
 4. PIB
 5. PDV
 6. Carinski broj
 7. Pecat i stambilj
 8. Račun kod banke 
 9. Ako nemate svoj prostor možete registrovati firmu na nasoj adresi, bez nadoknade
 10. Sve konsultacije su besplatne
Maximalni rok za kompletnu registraciju iznosi  7 dana
Cijena 350€ 
(u cijenu su uracunate sve takse i nema skrivenih troškova)

_____________________________________________________________
Šta je sledeće:
1.    Odobrenje za rad za poslovni prostor -  ukoliko je to za vasu djelatnost neophodno
2.    Odaberite knjigovodstvenu agenciju - mi vam možemo preporučiti nekoliko agencija, vi odaberite
3.    Donesite pravna aktaDruštvo mora imati svoje normativne akte (obavezno: Statut, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o zaradama, Ugovor o radu sa zaposlenim i odgovorajuće odluke)
4.    Prijavite zaposlene
Provesti postupak prijema zaposlenih, shodno Zakonu o radu Cre Gore i opštem aktu društva (obavezno: Ugovor o radu), evidentirati i prijaviti zaposlene na nadležno penzijsko i zdravstveno osiguranje, izvršiti obuku zaposlenih iz oblasti protivpožarne zaštite, iz oblasti zaštite na radu;

Posaljite poruku na email selecta.me@gmail.com