Registracija preduzeća u Crnoj Gori u 10 koraka

Za registraciju firme potrebno je samo da imate pasoš, jedan dan u Crnoj Gori i jedan euro osnivačkog uloga
 Zasto Crna Gora?
Preselite svoj biznis u Crnu Goru!
http://selecta-me.blogspot.com/2015/11/otvaranje-firme-bez-dolaska-u-crnu-goru.html

           

                      Predložite naziv za vašu firmu. 

               Mi ćemo provjeriti da li je  naziv slobodan.
    Posaljite naziv radi provjere na email: selecta.me@gmail.com

Dostavite nam sledece podatke

 •              Naziv firme
 •       Lične podatke za osnivača i direktora: Ime i prezime, adresa stanovanja, mat.broj,    broj pasoša
 •       Sedište firme – Ukoliko još nemate vašu adresu firme, možete registrovati firmu na našoj adresi
 •         Djelatnosti kojima će se vaša firma baviti
Posaljite podatke na email: selecta.me@gmail.com


      Mi cemo pripremiti dokumentaciju

Na osnovu podataka koje ste nam dostavili, pripremićemo sva potrebna dokumenta  za registraciju: 
Kada pripremimo dokumentaciju,  dogovorićemo se o terminu kada možete da dođete u Crnu Goru, radi potpisivanja i overe  dokumentacije kod notara
     Planirajte dolazak u Crnu Goru na 1 dan radi ovjere dokumentacije
Nasa adresa je Podgorica, Marka Miljanova 46

    Sa sobom morate obavezno imati  sledeća dokumenta:
·          Lična dokumenta (pasoš - kojeg inače morate imati za ulazak u CG)
·          Ukoliko je pravno lice osnivač: Izvod iz registra ne stariji od 3 mjeseca i Statut 


                      Ovjera dokumenata 

    Neophodno je lično prisustvo da potpišete i overite dokumenta kod notara:
(Ovjeru dokumenata kod notara  možete da obavite za jedan sat)


Registracija firme u Centralnom registru 


Mi ćemo kompletirati i predati dokumentaciju za registraciju firme Centralnom registru privrednih subjekata  
Kompletna registracija firme biće završena  u roku od 7-10 dana


_______________________________________________________________
Š t a   s v e  d o b i j a t e:
 1. Osnivačka akta (Odluka-Ugovor o      osnivanju, Statut)
 2. Rešenje o registraciji firme
 3. Matični broj
 4. PIB - Poreski identifikacioni broj
 5. PDV - Broj poreza na dodatu vrijed.
 6. Carinski broj
 7. Pecat firme
 8. Ako nemate svoj prostor možete registrovati firmu na nasoj adresi, bez nadoknade
 9. Sve konsultacije su besplatne

Maximalni rok za kompletnu registraciju preduzeća iznosi  7-10 dana

Cijena 450€ 
(u cijenu su uracunate sve takse i ovjera dokumentacije kod notara)

Za sve informacije pošaljite email na selecta.me@gmail.com


Vezane teme:
Otvorite firmu - bez dolaska u Crnu Goru
Koliko iznose minimalni troškovi firme?
Da  li da prijavim firmu za PDV?
______________________________________________________________


Vaša pitanja:
Namjeravam otvoriti d.o.o u Crnoj Gori koji bi se bavio posredovanjem, zastupanjem, konzaltingom (znaci pruzanje intelektualnih usluga).  Skoro sve usluge pruzale bi se izvan Crne Gore - na podrucju jugoistocne europe (da li se oporezuje usluga isporucena izvan teritorija Crne Gore). 
U Hrvatskoj ukoliko uslugu isporucujete izvan granica zemlje (npr u Sloveniji) na tu uslugu se ne obracunava pdv. Da li je isti slucaj i kod vas - dakle ako firma u Crnoj Gori fakturira firmi u Hrvatskoj usluge koje isporucujem u Hrvatskoj (npr radim 3 dana predavanja/konzaltinga u zagrebu i to fakturiram s firme u Crnoj Gori).
Pogledajte sajt poreske uprave - poreska praksa http://www.poreskauprava.gov.me/rubrike/poreska-praksa   za februar 2011 pod br. 11 ovo pitanje i odgovor,  izgleda najpribliznije vasem pitanju.

Ovo je mišljenje Poreske uprave na slično pitanje:Kakav je postupak oprezivanja  računovodstvenih usluga izvršenih za naručioca iz Njemačke?
U odgovoru na Vaše pitanje, ističemo da je osnovno načelo kod određivanja mjesta oporezivanja usluga  da se  PDV plaća prema mjestu obavljene usluge. Mjestom izvršenog prometa usluga, shodno članu 17 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG br. 65/01…4/06 i Sl. list CG 16/07),  smatra se mjesto u kojem poreski obveznik, koji pruža oporezive usluge,  ima svoje sjedište ili poslovnu jedinicu iz kojeg obavlja usluge ili stalno, odnosno uobičajeno prebivalište, ako nema sjedište ili poslovnu jedinicu. Članom 17 stav 3 navedenog Zakona je propisano da se za određene usluge mjestom izvršenog prometa smatra sjedište, odnosno prebivalište primaoca usluge među kojima su i računovodstvene usluge. Ako se usluge obavljaju u poslovnoj jedinici, mjestom izvršenog prometa smatra se mjesto poslovne jedinice. Dakle, na osnovu izloženog slijedi da ukoliko firma čije je sjedište u Crnoj Gori pruža navedene usluge  korisnicima, odnosno licima  koja imaju sjedište van Crne Gore,  iste nemaju obavezu obračunavanja i plaćanja PDV-a, jer bi  ta  pravna lica trebala obračunati i platiti porez u toj zemlji. Međutim, ukoliko se te usluge vrše korisnicima kojima je sjedište van Crne Gore, a u Crnoj Gori imaju registrovanu poslovnu jedinicu i u istoj se obavljaju predmetne usluge, onda je poslovna jedinica obveznik plaćanja PDV, što znači da je bitno utvrditi stvarnog primaoca usluge i njegovo sjedište odnosno prebivalište. Ovakvo rješenje imaju sve zemlje koje imaju sistem PDV-a, što praktično znači da bi za navedene usluge, ukoliko ih pružate licima kojima je sjedište, odnosno prebivalište u inostranstvu, ta lica trebala obračunati i platiti porez u toj zemlji. Ovakva zakonska odredba donijeta je u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja.

Kada se plaća porez na dobit i kako da prenesemo dobit na osnivača?
Porez na dobit se placa nakon predaje zavrsnog racuna ( 28.02.) u roku od 15 dana (znaci do 15.03) stim sto mozete podnijeti zahtjev da se plati u nekoliko rata, ukoliko navedete neki razlog. Ako kao vlasnik podižete dobit nakon placenog  poreza, na taj iznos se placa poreza na dohodak od 9%  plus prirez na dobit od 15% /na porez od 9%. 
Npr:Ako imate dobit 10.000€ i zelite da ih podignete nakon zavrsnog racuna (28.2) na 10.000€ platite porez na dobit 9%  sto iznosi 900€  i 15% (prirez na porez) na 900€ sto iznosi 135€ tako da prakticno,  vama kao vlasniku pripada 8965€  koje mozete prenijeti na vas licni racun, bilo gdje, u  CG ili inostranstvu. Ukoliko dobit  ne podizete,vec je investirate u firmu ne placate porez.

Ono sto me zanima je, da li direktor mora biti u stalnom radnom odnosu ili moze imati tkz. menadzerski ugovor kao kod nas npr. u BiH direktor moze biti samo menadzerski direktor u vrijeme dok firma jos uvijek nema nikakvu djelatnost?
U kojem gradu bude vasa agencija u C. Gori?

Direktor mora biti u stalnom radnom odnosu, tj. moraju se uplaćivati doprinosi na platu, koji za minimalnu platu od 290€ iznose oko 130€. Znači, u CG ne može biti u menadžesrskom odnosu kao što je to u BIH.

Od kada teče obaveza plaćanja doprinosa I kada se plaćaju?
Od dana registracije preduzeca imate obavezu placanja doprinosa na platu direktora. Ukoliko, npr. otvorite firmu i firma ne radi  odn.nemate prometa ili imate nedovoljno prometa  npr.dva mjeseca  ili duže, vaš knjigovođa je dužan da obračunava  mjesečno platu i da platite doprinose kada firma bude imala sredstava na računu. 

Da li mogu biti direktor firme ako sam u radnom odnosu u BIH?
Možete  biti direktor firme u CG bez obzira što ste u radnom odnosu u BIH. U tom slučaju plaćaju  se doprinosi na platu u dvije firme, i u CG i u BIH,  što je nepotrebno  ako možete naći  direktora koji će biti  u radnom odnosu u firmi u CG.

Da li u cijenu od 350€ ulaze svi troškovi?
Minimalni osnivački ulog je 1 EURO. Kompletna registracija preduzeća (Registracija u Privrednom sudu, mat.broj, poreski broj, carinski broj, otvaranje računa kod banke, pečat firme) i sve takse za registraciju,  iznosi ukupno 350€ . Drugih skrivenih troškova nema. 


Da li u banci mogu  dobiti elektronsko plaćanje?
Nakon registracije firme, potrebno je da u banci  otvorite racun. Imate mogućnost   e-bankinga,raspolaganja sredstima na računu elektronskim putem, tako da možete iz inostranstva obavljati isplate i imati kontrolu na svom računu. Sve banke  nude tu uslugu I plaća se banci 70-100€  za godinu.

Koliko iznose minimalni troškovi za firmu?
Minimalni troškovi za firmu su doprinosi za penz. i zdravst. osiguranje za direktora, koji iznose 130€ (oko 60% od bruto plate). Vođenje knjigovodstva je oko 100€ I naviše, što zavisi od obima posla. To bi bili neki minimalni mjesecni troškovi.

Koliko iznosi PDV I porez na dobit?
PDV je 19% i porez na dobit je 9% što je najpovoljnije u regionu.
Dobit firme (dividenda) pripada vlasniku firmu, koju može da prenese  na svoj račun u inostranstvu. Isplaćuje se u martu za prethodnu godinu. Prvo platite porez na dobit 9%  i nakon toga dobit (dividendu)  možete da prenesete na vaš lični račun u inostranstvu.
PDV se obračunava (poreska prijava se podnosi Poreskoj upravi) do 15 u mjesecu za prethodni mjesec. 

Da li je potreban osnivački ulog?
Osnivački ulog je 1 EURO. Ukoliko  je osnivaču  potrebno  da ima više novčanih sredstava na računu, radi početnih ulaganja, potrebno je, da, pre registracije firme,  novac deponujete kod neke poslovne banke, koja će nakon registracije firme prebaciti novac na racun firme.

Koji je najčešći  oblik preduzeća u CG odn. koji tip preduzeća mi predlažete?
Najčešći oblik organizovanja preduzeća je d.o.o. i uglavnom ima iste karakteristike kao i u Srbiji. Bili biste registrovani za širok krug delatnosti kao i za spoljnotrgovinsko poslovanje, te vam bez ikakve sumnje predlažemo taj oblik.


Da li d.o.o. treba odmah da se prijavi za PDV?
Prilikom osnivanja preduzeća ne morate da se  prijavite za PDV. Kada firma ostvari promet preko 18.000€ obavezna je  da prijavi PDV.  To isto važi i za radnju, kada ostvari preko 18.000€  mora se registrovati za PDV.

Da li strana lica imaju iste uslove za registraciju I poslovanje?
Strana lica imaju  iste  uslove za otvaranje preduzeca i poslovanje, kao i domaća lica.

Da li se moram prijaviti za boravak odmah po ulasku u Crnu Goru?
Pogledajte na sajtu  o tome detaljnije
 http://selecta-me.blogspot.com/search/label/Vizni%20re%C5%BEim
 Nakon registracije preduzeca u CG imate pravo da tražite i dobijete privremeni boravak na jednu godinu koji se nakon toga produžava. Znači, privremeni boravak na jednu godinu dobijate nakon registracije firme. Pre registracije firme možete se prijaviti i boraviti neprekidno 30 dana.

Da li se firma mora baviti samo sa pretežnom djelatnošću?
Sa tvojom firmom možete da obavljate sve djelatnosti, potpuno ravnopravno, bez obzira što  je određena jedna pretežna djelatnost. Znači, ne treba nista da mijenjaš.

Da li osnivač firme može biti naša firma iz HR?
Osnivač firme može biti fizičko ili pravno lice. U principu, oko registracije i poslovanja nema nikakve razlike. Isto je kao i u Hrvatskoj: osnivač ima pravo upravljanja i pripada mu dobit  firme.
Možda bi vam više značilo marketinški, za vaše poslovne partnere, da vaša firma iz HR bude i osnivač firme u CG. Znači, prednosti nema, to je stvar vašeg izbora.

Da li  je registar preduzeća u CG javan?
Registar preduzeća možete vidjeti na sajtu Centralnog registra Privrednog suda www.crps.me  i podaci su javni.

Imam firmu u Italiji. Da li ta firma može biti osnivač firme u CG?
Da. Za osnivanje firme u Crnoj Gori, potrebno je da donesete overenu kopiju registracije firme (overenu od notara u Italiji, potvrdu od reg. suda da je firma aktivna, ne stariju od 3 mjeseca i Statut firme).
 Mi ćemo  vam pripremiti i poslati emailom Odluku o osnivanju firme, koju ćete prevesti na italijanski jezik i  overiti kod vašeg notara. Ovu odluku treba u CG da prevede i overi ovlašćeni sudski prevodilac (plaća se oko 20€ po stranici).  Ili, da vaš punomočnik  (sa ovlašćenjem od vaše firme, koje je overeno kod vašeg notara) kod nas  u Podgorici, overi Odluku o osnivanju (koju ćemo mi prethodno pripremiti).  Kao sto ste vidjeli na sajtu,  postupak overe dokumentacije, ukoliko se prethodno sve pripremi i usaglasi, kod notara traje samo 1 sat i potreban je samo jedan vas dolazak u CG.

Više osnivača želi da registruje firmu u CG.Da li moraju svi doći u CG da potpišu dokumenta?
Mi ćemo  vam pripremiti i poslati emailom Ugovor  o osnivanju, kojeg ćete prevesti na italijanski i overiti kod vašeg notara. Poslaćete nam overeni Ugovor kojeg će prevesti ovl. sudski prevodilac u CG. Prevod po stranici iznosi oko 20€. Znači, nije potrebno da svi osnivači dolaze u CG   , firmu možemo registrovati i bez vašeg prisustva.

Da li director može biti penzioner iz CG?
Direktor može biti domaće lice Ili stranac.  Minimalna plata je bruto 25o€ od čega su doprinosi za penz. i zdravst.osiguranje oko 130€. Direktor može biti i penzioner i u tom slučaju, placa samo dio doprinosa (oko 6o% doprinosa). Osim direktora nije obaveza da firma ima I druge zaposlene.

Koji je postupak dobijanja privremnog boravka za direktora:
Kada stranac udje u CG I želi da ostane duže od  24h dužan je da se prijavi Policiji i navede svoju adresu i tom prilikom dobija dozvolu za  boravak do 30 dana . Kada  registruje firmu može od Policije da dobije boravak do 1 godine, koji se nakon isteka može produžiti. Postupak dobijanja dozvole za boravak traje oko 15-20 dana. Postupak dobijanja dozvole za rad I boravak imate na

Koliko su minimalni troškovi za firmu?
Mjesečni minimalni troškovi koje firma ima su doprinosi za penz. i zdravst. osiguranje za direktora, koji iznose oko 130€ (oko 60% od bruto plate I srazmjerno su veci, ako se isplaćuje plata u većem iznosu od minimalne). Vođenje knjigovodstva je oko 100€  i naviše, sto zavisi od obima posla. To bi bili neki minimalni mjesecni troškovi.
PDV je 19% i porez na dobit je 9% što je najpovoljnije u regionu.

Nisam siguran da sam dobro razumeo da li ja kao stranac mogu istovremeno biti i osnivac i direktor firme?
Možete biti i osnivač i direktor firme bez obzira što niste državljanin Crne Gore. Na osnovu vaše firme možete dobiti dozvolu za rad i boravak, Kao direktor firme imaš pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori. 

Da li ima razlike u uslovima registracije d.o.o. za domaće I strane državljane?
Stranci i domaći državljani imaju sasvim iste uslove za registraciju preduzeća (ili poslovne jedinice) u Crnoj Gori.

Za koliko vremena može da bude završena kompletna registracija kompanije u Crnoj Gori?
Za registraciju preduzeca (d.o.o.) potreban vam je samo pasoš i jedan dan u Crnoj Gori (Podgorica) da potpišete i overite dokumenta. Adresa vaše firme može biti na našoj adresi bez ikakve obaveze da placate. Kompletna registracija firme (Registracija u Privrednom sudu, mat.broj, poreski broj, carinski broj, otvaranje racuna kod banke, pečat firme) i sve takse za registraciju,  iznosi ukupno 350€ . Rok je 7-10 dana.

Da li stranac moze da bude director firme?
Registrovana firma mora da ima direktora. Stranac može da bude direktor firme. Nemate obavezu da zaposlite druge radnike.

Kako se podnosi prijava za PDV?
PDV se obračunava (poreska prijava se podnosi Poreskoj upravi) do 15 u mjesecu za prethodni mjesec. 

Gdje može biti sedište firme u Crnoj Gori?
Sjedište vaše firme može biti u kancelariji knjigovođe ili na bilo kojoj drugoj adresi. Možete imati sedište i na našoj adresi, bez nadoknade. Poštu ćemo vam proslediti. Ako želite neke druge administrativne usluge možemo se o tome dogovoriti uz neku razumnu cijenu.

Želio bih da registrujem kompaniju  u Crnoj Gori. Da li mogu imati elektronsko plaćanje, e-banking?
Firma može kod poslovne banke da ima račun za unutrašnji promet i devizni račun (za poslovanje sa inostranstvom). Vi možete  da prenosite novac sa računa vaše firme i elektronskim putem odnosno  e banking.  Banci se plaća za elektronsko plaćanje 70-100€  godišnje.

Koliki je PDV u CG?
Poreska stopa (PDV) iznosi 17% .Porez na dobit je 9%. Poreske obaveze su najniže  u regionu i među najnižim u Evropi.

Koliko iznosi porez na dobit u CG I da li mogu da prenesem dobit na moj lični racun u inostranstvu?
Dobit firme (dividenda) pripada vlasniku firmu, koju može vlasnik da prenese i na svoj račun u inostranstvu. Isplaćuje se u martu za prethodnu godinu. Prvo firma plati porez na dobit (oko 9% ) na dobit i nakon toga , vi kao  fizičko lice platite porez 9% i novac  možete da prenesete na vaš lični račun u inostranstvu gde želite.

Koliko iznose doprinosi na minimalnu platu direktora? Od dana registracije preduzeća imate obavezu plaćanja doprinosa na platu direktora. Minimalna plata je oko 270€ mjesecno od čega ste obavezni  i da placate oko 130€ za doprinose na ime penzijskog i zdravstvenog osiguranja. Ukoliko, npr. nakon registracije firme i nemate prometa ili imate nedovoljno prometa  dva mjeseca, dužni ste da obračunavate mjesečno platu i da platite doprinose kada firma bude imala sredstava na računu.  Znači, doprinosi na platu direktora bi bili neki fiksni mjesečni trošak firme.

Koliko naplaćuju knjigovodstvene agencije za vodjenje knjigovodstva?
Mjesečna cijena usluge knjigovođe iznosi od 100€ pa naviše, zavisi od obima posla, tako da i to smatrajte nekim fiksnim troškom.

Sjedište firme je u Podgorici?.  Da li mogu otvarati maloprodaje I u drugim mjestima u Crnoj Gori?
Mozete odrediti sediste firme u jednom gradu a otvarati kancelarije, prodavnice i tome sl. u drugim mjestima. Prema sjedistu firme bice odredjena  Poreska uprava. Npr. ako je sediste firme u Podgorici, mozete otvoriti kancel. u Budvi i u bilo kojim drugim mestima. U tom slucaju Poreska uprava bice u Podgorici.I na pecatu firme bice upisano sjediste Podgorica.

Ukoliko registrujem firmu u Crnoj Gori  i recimo, par mjeseci nemam nikakav promet, da li postoji neki fiksni trosak (porez ili nesto slicno) sto sam obavezan da placam?
Od dana registracije preduzeca imate obavezu placanja doprinosa na platu direktora. Minimalna plata je oko 250€ mjesecno od čega ste obavezni državi da placate oko 130€ za doprinose na ime penzijskog i zdravstvenog osiguranja. Ukoliko, npr. nakon otvaranja  firme nemate prometa ili imate nedovoljno prometa  dva mjeseca ili duže, dužni ste da obračunavate mjesečno platu i da platite doprinose kada firma bude imala sredstava na računu.  Znači, doprinosi na platu direktora bi bili neki fiksni mjesečni trošak firme.
Porez  (PDV) placate jedino kada firma ima prometa.
Morate imati knjigovođu kojega morate mjesečno plaćati da vam vodi poslovanje firme. Mjesečna cijena usluge knjigovođe iznosi oko 100€ pa naviše, zavisi od obima posla, tako da i to smatrajte nekim fiksnim troškom.

Ukoliko odlucim kasnije da ugasim d.o.o. koliki je trosak likvidacije firme?
Trošak likvidacije firme iznosi oko 500€ od čega je sudska  taksa 60€  nadoknada strečajnom upravniku 200€ i usluga da vam to neko to sve obavi oko 200-250€.

Da li kao strani drzavljanin mogu osnovati preduzece u C.Gori ( domicilnu ili off shore ) i koji su uslovi . Da li mogu prijaviti boravak u C.Gori. Mogu li na firmu registrovati automobil i brod. Otvaranje racuna u banci 
Strani državljani pod istim uslovima kao i domaci mogu da registruju preduzeće (d.o.o.) u CG. Kao što ste vidjeli na našem sajtu, potrebno je da nam dostavite vaše lične podatke (ime iprezime,adresa stanovanja i broj pasoša) , naziv buduce firme (mi cemo provjeriti da li je naziv slobodan) i adresa firme). Osnivački ulog iznosi 1€. Mi bismo pripremili sva potrebna dokumenta i vi biste jedino morali da dodjete u Podgoricu na jedan dan, da potpišete i ovjerite dokumenta kod notara i ovlašćenje za nas.Taj postupak ukupno traje pola sata. Nakon toga mi cemo predati dokumenta u Privredni sud na registraciju i sve kompletno (registracija preduzeća,PIB,PDV,racun u banci,carinski broj, pecat) bilo bi završeno za 7-10 dana. Znači, vaša obaveza bi bila da dodjete u Podgoricu na jedan dan a mi sve ostalo preuzimamo da završimo.
Off shore kompanije više se  ne mogu  registrovati u CG. 
Na firmu mozete registrovati automobil,brod, nekretninu.
Racun u banci se podrazumijeva u sastavu registracije firme. Samo odaberite kod    
koje banke.
Boravak u Crnoj Gori možete prijaviti po osnovu firme koju imate u CG.

Mogu li imati pravne posledice ako osnujem firmu a nemam registrovan poslovni prostor? Firma ne bi imala potrebu za prodajnim prostorom nego bi usluge davao kod korisnika (u pitanju je održavanje informacionih sistema). Dao bih adresu stanovanja.
Potrebno je da navedes neku adresu firme i to moze da bude tvoja adresa stanovanja ili neka druga. Podaci koji se upisuju u Centralni registar su adresa sjedište firme, adresa obavljanja djelatnosti I adresa prijema poste.Ovi podaci se obavezni da se naznače. Registruj firmu na tvoju adresu stanovanja a djelatnost obavljaj kao usluge na terenu ili putem interneta.

Da li svaka firma mora imati fiskalnu kasu? Kako stoje stvari sa pausalnim porezom......
NIje obavezno da svaka firma ima fiskalnu kasu, samo one koje primaju gotovinski novac od kupaca. DOO ne može imati paušalni porez. Paušalni porez mogu imati preduzetnici. Kako sam razumio, poslovni prostor ti nije neophodan, jer ces obavljati  usluge fizickim  I pravnim licima (npr.rad na terenu, kod klijenta I sl.)  koji  ti mogu uplacati na račun firme, tako da ti kasa nije potrebna. Ukoliko primaš gotovinski novac na terenu, moraš imati paragon blokove ovjeren od Poreske uprave.

Da li mogu da moj osnivački ulog bude veći od 1 EURA?
Da. U banci deponuj osnivački ulog u novcu i uzmi potvrdu od banke koju prilažemo sudu uz ostalu dokumentaciju. Nakon registracije firme i otvaranja racuna, dostavićeš  zahtjev banci da prebace novac na račun tvoje firme i sa njim mozes odmah raspolagati.Takođe, možeš u toku poslovanja povećati novčani osnivački ulog. 

Kako sam razumeo, vi mi predlažete da budem u sistemu PDV-a?  Moj posao zahteva i kupovinu alata, možda i vozila, da li ću imati povraćaj PDV-a za takve kupovine?
U svakom slučaju potrebno je da  prijaviš firmu za PDV obzirom na posao koji radis.  Povraćaj PDV je regulisan Zakonom  tako da u svakom slučaju imaš pravo na povraćaj. Teško je ukratko objasniti postupak povraćaja PDV  i to će vam bolje objasniti neki knjigovođa, kojega treba da angažuješ za vođenje i obracun poslovanja I sa kojim se prethodno konsultuješ oko svih pitanja.Vidi:http://selecta-me.blogspot.com/search/label/PDV%3A%20Da%20li%20firmu%20prijaviti%20u%20sistem%20PDV  

Na koji način bih izdavao račune svojim klijentima? Da li mi je potreban neki računarski program  za vođenje poslovanja?
Tebi racunarski program nije potreban jer ti knjigovodstvo vodi knjigovodja koji treba da ima racunarski program.

Ako prijavim firmu na vašu adresu, da li to obavezno podrazumeva da će mi pošta u vezi sa firmom stizati na vašu adresu ili ne? Ako je tako vi ćete biti u obavezi da mi poštu prosleđujete? Da li ja u tom slučaju imam mesečnih obaveza prema vama?
Možete prijaviti adresu firme na vašu adresu stanovanja ili bilo koju drugu adresu. Inace, ne placa se nista i ako prijavite na našu adresu, ali ti je u tom slucaju sjediste firme u Podgorici i Poreska uprava u Podgorici. Ako se radi o uobičajenom primanju pošte ne plaćate ništa.Ukoliko Vam je potrebno povremeno korišćenje kancelarije, telefona ili neke druge administrativne usluge o visini paušalnog iznosa bi se dogovorili uz obostrano korektnu naknadu.

Recite mi, molim vas, koliki je zakonski rok za prijavljivane maloprodaje?
Maloprodaju moras prijaviti odmah. Iako kod nekih postoji misljenje da na ulazu postaviš natpis  "OBJEKAT U OTVARANJU"  nista vas to ne opravdava kod inspekcije ako vam dodju u kontrolu. Znači, ne smijete otpočeti sa radom ukoliko nemate sva potrebna odobrenja za rad.
Mora li tvrtka imati zaposlenike i mogu li ja osobno, kao hrvatski drzavljanin koji za sada nema ni prebivaliste niti radnu dozvolu na podrucju RCG (iako bih to s vremenom htio regulirati), biti njen direktor ? Ne mislim time na svoje zaposljavanje u tvrtki, nego na pravo voditi je i zastupati pred drzavnim, poreznim, pravosudnim itd. organima. Ako mogu, je li mi dopusteno isplacivati si neku naknadu za taj rad ? (U HR je to dopusteno.)
Da. Možete biti upisani u rješenju o registraciji firme kao izvršni director ili kao ovlašćeni zastupnik firme (bez ograničenja ili sa ograničenjem), onako kako to odredite Statutom. Firma mora imati izvrš. direktora. Ostale zaposlene ne mora imati. Ovlašćeni zastupnik može biti u radnom odnosu, a ne mora.Zaposleni može biti u radnom odnosu sa  punim radnim vremenom ili pola radnog vremena. Ako ste samo  ovlašćeni zastupnik I niste u radnom odnosu, firma vam može isplaćivati naknadu za rad   preko ugovora o djelu (honorarno)

Je li porez na dobit i dalje 9 % ? Objasnite mi na primeru.Kada se pravi i predaje zavrsni racuna i kada se placa porez ? 
Podizanje novca nakon placanja poreza, znaci, da vama kao vlasniku firme pripada dobit koju firma ostvari za prethodnu godinu,naravno, ukoliko ostvari dobitr. I tu dobit mozete da podignete nakon predaje zavrsnog racuna za prethodnu godinu (28.2). Tako je isto u Hrvatskoj i drugim zemljama, stim, sto je visina poreza na dobit različita i mislim da je u CG najmanji iznos poreza na dobit 9% i najpovoljniji u regionu.
Evo tacnog objasnjenja: Npr. ako imate dobit 10.000€ i zelite da ih podignete nakon zavrsnog racuna (28.2) na 10.000€ platite porez na dobit 9%  sto iznosi 900€  i 15% (prirez na porez) na 900€ sto iznosi 135€ tako da prakticno,  vama kao vlasniku pripada 8965€  na koje plaćate 9% poreza kao fizičko lice. Novac mozete prenijeti na vas licni racun, bilo gdje, u  CG ili inostranstvu. Ukoliko dobit  ne podizete,vec je investirate u firmu ne placate porez.

PDV u CG je 19% i mislim da je potpuno isto kao i u Hrvatskoj, stim, sto se u CG obracunava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Ukoliko bih adresu za prijem poste imao kod Vas (sto bih sigurno preferirao), je li to besplatna usluga ?
Da.Ukoliko želite i još neke druge usluge (npr.korišćenje  kancelarije, sekretarice itd.) o tome bi se dogovorili uz obostrano zadovoljstvo.

Ako registrovana firma nema sredstava da isplati platu I doprinose, da li u obavezu može da obavi kasnije npr. za 6 mjeseci?
Ukoliko firma ne posluje i nema sredstava na računu može platiti doprinose I kasnije, kada firma bude imala sredstava, neto plata naravno, pripada vama.Knjigovođa vam radi obračun plata redovno svakog mjeseca I predaje prijavu PDV sa nulom.

Je li moguce osnovanje tvrtke u Crnoj Gori,  na nacin, da ja nekome od Vas iz Selecte posaljem notarski ovjerenu punomoc da to mozete uciniti u moje ime, a bez moga prisustva, i da mi onda postom posaljete dokumentaciju ?
Da. Firmu možemo osnovati kod Centralnog registra  bez vašeg prisustva, na osnovu notarskog zapisa.

Želimo osnivanje osnivanje preduzeća za izdavanje i štampanje publikacija. 
Da li kao strani državljani možemo da registrujemo preduzeće u Crnoj Gori. Šta nam je od dokumentacije potrebno i šta nam predlažete?
Preduzeće za izdavanje novina i drugih štampanih publikacija možete registrovati pod istim uslovima kao i domaci državljani.
Znači, prvo registrujete  firmu a zatim donesete Odluku da osnivate novine ili neku druigu štampanu publikaciju /u odluci upisete naziv i sjediste/ I prijavite u Registar medija kod  Ministarstva  kulture CG.
Pogledajte Zakon o medijima Crne Gore
 http://balkanshumanrights.org/wp-content/uploads/Zakon_o_medijima.pdf
Iako ste strani državljani možete biti osnivači DOO i jedno od vas da bude  izvršni direktor.

Koliko za jednog zaposlenog koštaju obavezna najniža mesečna izdvajanja za penziono i invalidsko osiguranje? Ima li u tom slučaju strani državljanin , sa zdravstvenom knjižicom Fonda zdravstva Crne Gore da se leči u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori kao i svaki drugi crnogorski gradjanin?
Od dana registracije preduzeća u Crnoj Gori imate obavezu da obracunavate doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje na platu direktora preduzeca koji iznose oko 130€ mjesecno (neto plata je oko 150€ , bruto 270€). Znaci, imate zdravstvenu knjizicu kao i  svi domaci gradjani.
Direktor firme moze biti penzioner.U tom slucaju doprinosi su jos manji (manji za oko 40%). Njemu to ne smeta nista za penziju I penzija mu se ne umanjuje.
Kada otpočnete sa radom, potrebno je da nadjete knjigovodju (oko 100€ i vise mjesecno -mada je u Budvi možda vise).
Znači, za taj period dok ne radite  imate obavezu  za doprinose na platu direktora koji za sada iznose oko 130€.
To bi uglavnom bili neki troskovi.
Dozvolu za rad I boravak u CG  biste inace dobili na osnovu firme i zaposlenja.

Da li je pravno moguće da registrovano preduzeće bude u stanju mirovanja, bez plaćanja ikakavih novčanih obaveza,  ili mora da se ugasi.
D.o.o. ne može biti u stanju mirovanju. Za vrijeme dok firma ne radi, odnosno ne posluje, teku obaveze doprinosa za direktora I zaposlene, koje morate platiti kada firma bude imala sredstasva na računu.
Zakonom o stečaju regulisan je postupak stečaja I likvidacije kada firma ne radi ili ima dugovanja povjeriocima.

Zaposlen sam i u stalnom sam radnom odnosu, kao takav da li mogu da registrujem firmu? Novootvoreno preduzece ne bi poslovala jedno vrijeme,mjesec,godinu...dok se ne steknu uslovi. Interesuju me troskovi koje bih ima za takvo registrovano preduzece.
Obzirom da si u radnom odnosu, vi možete biti osnivač firme i za to nema nikakvih problema. Možes biti i direktor firme ali u tom slucaju placas doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje na platu direktora i u ovoj novoj firmi, pa je prakticnije da imas neku drugu osobu za direktora.
Od dana registracije preduzeća imas obavezu da obracunavas doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje na platu direktora preduzeca koji iznose oko 110€ mjesecno (bruto plata je oko 150€). Te doprinose ne moras da placas mjesecno jer firma ne radi I  nema novca na racunu, ali ih moras nekada platiti, tj. kada firma pocne da posluje. Imao bi obavezu da predajes mjesecnu prijavu za PDV (do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec). Kada otpočneš sa radom potrebno je da nadjes knjigovodju (oko 100€ i vise mjesecno).
Znači, za taj period dok ne radis, imaš obavezu  za doprinose na platu direktora koji sada iznose oko 130€.

Da  li mogu da registrujem firme na adresi stanovanja I da li kasnije mogu promijeniti sjedište?
Sjedište može da bude na tvojoj adresi stanovanja i to je uobičajeno, stim što ga možeš kasnije promijeniti.

Koliki su troškovi za likvidaciju firme
Možeš da pokreneš stečaj firme. Sudska taksa je 60€ plus 200€ nadoknada za stečajnog upravnika i 150-200€ za uslugu, tako da su ukupni troškovi oko 500€ da se firma ugasi.Postupak traje oko mjesec-dva.

Htio bih da registrujem firmu za maloprodaju. Imam prostor ali trenutno ne bih radio u njemu ukoliko je to moguce i da li je moguce da se izbjegnu nekako porezi na firmu? Jer ne bih na pocetak davao racune itd? Cuo sam da ima nekih fora za to pa ako vi znate da li je to ostvarljivo, javite pa da se dogovorimo...
Prostor ti je potreban ako hoces da imas maloprodaju /prodavnicu/ ili servis. U tom slucaju morao bi da imas i registar kasu.Ili,  mozes da prodajes kupcima, tako  da ti uplate pare na ziro racun.  Nema nekih posebnih fora da izbjegnes porez. Konsultuj se sa nekim nekim knjigovodjom prije registracije firme da bi znao odgovore na sva pitanja. Nije poželjno da poslušaš svakojaka  nestručna mišljenja.  Knjigovođe najbolje znaju odgovore na ova pitanja koja tebe interesuju.

Što je bolje registrovati: Preduzetničku radnju ili d.o.o.?
Za registraciju preduzeca imate sve objasnjeno na nasem sajtu,
Registracija preduzetnika je nesto jeftinija ali je nepovoljnija po vas, pa cu vam na
to posebno ukazati.
Obzirom da se interesujete  za  preduzetnika, ne bih vam prepurucio tu mogućnost.
 • Preduzetnik odgovora za poslovanje cjelokupnom svojom imovinom, što znaci svojom ličnom imovinom, dok  d.o.o. odgovara osnivackim ulogom koji  je 1 €.
 • Preduzetnik ne može ugasiti svoju djelatnost dok ne izmiri sve obaveze (često država naplaćuju porez od lične imovine preduzetnika) dok kod d.o.o. pokrenete stečaj firme, tako da vi lično ne zavisite niti odgovarate za poslovanje d.o.o.
 • Što se tice poslovanja i placanja poreza,  nepovoljnije je  za preduzetnika, jer, preduzetnik plaća paušalno svoje obaveze i taj iznos mora plaćati, bez obzira koliko je imao ukupno prometa, dok kod d.o.o. plaćate porez  samo na ono sto prođe preko računa.
 • Vođenje knjigovodstva je obavezno i za preduzetnika i kada pređe poslovanje preko 18.000€  preduzetnik se mora prijaviti za PDV.
Inace, vlada pogrešno uvjerenje da je preduzetničko poslovanje povoljnije nego d.o.o. što nije tačno.

Koja je procedura dobijanja odobrenje za rad, npr. za maloprodaju ili ugost. objekat?
Nakon dobijanja rjesenja o registraciji preduzeća kod Centralnog registra Privrednog suda, da biste otoceli sa radom,procedura je sledeća:
Postupak   kod opstine je  nesto formalno izmijenjen, ali je u principu ostalo sve isto. Ranije ste prikupljali saglasnosti  od svih  komisija i na kraju od opstine  tražili glavno odobrenje za rad.Sada, mozete da prijavite opstini objekat  za tu djelatnost, ali kada pocnete da radite, morate imati sva potrebna odobrenja od svih komisija, jer ako ih nemate, inspekcija ce vam  zatvoriti objekat i platicete kaznu, tako da je u principu sve  ostalo isto.Nimalo vas ne opravdava “Objekat u otvaranju” I sl. i tu budite veoma pažljivi. Na udaru inspekcija su, inace, ugostiteljski I trgovacki objekti. Za kancel. poslove je moguće da vam nikada ne traže odobrenje.
Za ugostiteljsku djelatnost ili pekaru  potrebno je da imate saglasnosti (koje su zakonom predvidjene), da ispunjavate uslove od sledecih komisija:
Saglasnost sanitarne inspekcije (taksa 60€), sa  atestom  vode od Higijenskog zavoda  (taksa 58€) i  skica prostora sa opremom – da vam nacrta neki tehnicar
Elektroenergetska saglasnost  od ovl. organizacije – od 120€  (zavisno od velicine prostora)  i  urb.tehn. skica prostora,
Prijava opstini za pocetak rada - taksa  od 30-80€ zavisno od povrsine prostora
Za sve ovo vam treba, samo za takse oko 300-350€ . Sve ove komisije izlaze na objekat.
Nasa cijena usluga, za dobijanje saglasnosti po komisiji iznosi 50€, sto bi iznosilo: za Sanitarnu,atest vode,elektro energ. saglasnost  i opstinsku komisiju, ukupno 200€. Vremenski se može zavrsiti za 7-10 dana.
Jos imate trosak za kupovinu kase 300-500€.
Mjesecno knuigovodstvo, da vam vodi neka agencija je od 100€ i vise.
Za reklamu na objektu placa se 50€ m2 .
Ovo sve moras imati da bi otpoceo sa radom i to su uglavnom troskovi.
Uzmite od vlasnika dokumentaciju  za prostor. Potrebno je da imate i dokumentaciju za posl.prostor:
Upotrebna dozvola za prostor - od Sekret. za urbanizam – na vase ime, ako ste vlasnik prostora ili treba da vam ga obezbijedi zakupodavac, ako je prostor u zakupu
Ugovor o zakupu (ako nije vas prostor) – ovjerava se u sudu

Koliko iznosi usluga za registraciju akcionarskog društva?
Cijena usluge za registraciju akcionarskog društva  iznosi oko 1.500€  a osnivački ulog je 25.000€  u novčanim sredstvima. AD se  može  registrovati pod određenim uslovima  i  sa nenovčanim osnivačkim ulogom. U tom slučaju cijena je veća I zavisi od vrste nenovčanog uloga.

Ja sam slovenacki drzavljanin i me interesira ako u Crnoj Gori postoji mogucnost otvaranja crnogorske offshore firme?
U CG nije moguce registrovati off shore kompaniju. Zakon je prestao da vazi pre nekoliko godina.

Da li firma koju bih osnovao u CG može biti osnivač moje firme u Sloveniji?
Firma u CG može biti osnivač vaše firme u Sloveniji . Nakon registracije firme u CG potrebno je da u sloveniji izvršite promenu vlasnika vaše firme, tako da to nije nikakav problem. Znači, ne morate registrovati off shore kompaniju ili osnovati firmu negde drugo. I to vam je mnogo jeftinije i bliže, nego da registruju kompanije negde dalje.

Da li je  moguce otvoriti racun delaware firme u crnoj gori!
 Može se otvoriti racun  delaware korporacije .
Potrebna je sledeca dokumentacija:
 • Potvrda o registraciji delaware korporacije 
 • Ovlašćenje za  lice koje ce zastupati  korporaciju u CG 
 • Potvrda o vlasničkoj strukturi /potvrda od vase korporacije/
Želio bih da mi provjerite koja je zakonska procedura i koliko se maksimalno može uvesti stranih radnika u CG (npr. na 6 mjeseci ili godinu dana) iz NR Kine i Turske.konkretno bi se radilo o gradjevinskim radnicima.
Pogledaj Uputstvo za zaposlenje i rad stranaca na  http://selecta-me.blogspot.com/search/label/radna%20dozvola u kojem imas kompletna objasnjenja o zaposlenju  I radu stranaca.
Tebe interesuje sezonski rad stranaca u gradjevinarstvu a na to se odnosi izdavanje dozvole za rad za sezonski rad do 8 mjeseci /vidi stranicu 11 Uputstva/
Broj radnika za sezonske poslove je ogranicen  pa imas u prilogu Odluku  Vlade CG o broju sezonskih radnika u gradjevinarstvu za 2011. godinu.
Sve ide preko Zavoda za zaposljavanje.
Sta je sve potrebno za izdavanje dozvole za sezonski rad pogledaj na strani 18. Uputstva

Interesuje me da li po vazecim propisima osnivac i direktor DOO moze biti penzioner?
U vezi vaseg pitanje saljem vam tekst cl. 112 Zakona o penz. i inv. Osiguranju Crne Gore kao i komentar Poreske uprave o tom pitanju (objavljeno:Poreska praksa za jun 2010g). Znači, može. Doprinosi su za penzionera u radnom odnosu manji za oko 40%.

Obracam Vam se sa molbom za odgovore  na sledeca pitanja : Ima li problema u registrovanju, buduci da je jedan od suvlasnika firme strani drzavljanin (srpski ili italijanski) – bez prijave stana i boravka u CG . Da li mora odmah da se uzima PIB broj ili  firma moze da se samo registruje, a kada počne da “posluje” da se tek tada odradi drugi deo posla po pitanju fiskalizacije…..knjigovodje… pecata…bankovnog racuna itd. Da li moze stan da se prijavi kao sediste firme ili to mora da bude bas pravi poslovni prostor
 Nije obavezno da osnivac (suvlasnik)   ima  boravak u Crnoj Gori.Jedino  u slucaju kada je izvrsni direktor stranac I ako je potrebno da boravi u CG stalno ili povremeno, potrebno je da traži I dobije boravak u Crnoj Gori. Firma se prethodno može registrovati u Privrednom sudu bez problema I dobiti dozvola za rad za direktora I zaposlene I na osnovu toga privremeni boravak za stranca. Vidi na sajtu informacije za boravak stranca.Direkor mož da dobije privremeni boravak na jednu godinu koi se može produžiti.
Ne mora se odmah tražiti PDV. PIB broj se dobija uz registraciju firme. Znaci firma se moze samo registrovati u Privrednom sudu a kasnije raditi oko ostalih papira  PDV, racun, carina, pecat).
Potrebno je samo da naznacite neku adresu prilikom registracije. Ukoliko vi nemate adresu mozete na nasu adresu (eventualno zbog prijema poste i sl.). Znaci ne mora da bude registrovani prostor. Jedino u slucaju kada ta delatnost zahtijeva odobrenje za rad (maloprodaja, proizvodnja i sl.) potrebno je da imate i odobrenje za rad za tu vrstu delatnosti.

Šta je sve potrebno za otvaranje firme u Crnoj Gori, meni kao državljaninu Srbije, tačnije, koliko iznosi otvaranje firme i koji su mesečni troškovi sve ukupno za porez i socijalno. Drugo, da li se d.o.o. može (formalno) prijaviti na neku adresu ili se mora posedovati zvaničan poslovni prostor. Sa nekih foruma sam saznao da su mesečni troškovi ka državi (bez knjigovođe i sl) oko 130 eura. U Srbiji se d.o.o. otvara bukvalno na kućnu adresu, e sad koja bi bila moguća varijanta u ovom mom slučaju. Takođe me interesuje da li se prilkom otvaranja firme, mora plaćati neki finansijski ulog?
Za registraciju firme u Crnoj Gori potreban vam je samo pasoš i jedan dan morate doci da potpisete i overite dokumenta o registraciji.  Ukoliko prethodno posaljete vase podatke i naziv firme mi bismo pripremili papire i potrebno je da ih samo overite u sudu u Podgorici.
To bi sve otprilike trajalo jedan sat.Komletni troskovi otvaranja firme iznose 350E. 
Ukupni mesecni troskovi su oko 110€ (to su doprinosi na platu   direktora). Knjigovodstvene usluge su oko 100€ I više,  zavisno od obima posla.Sto se tice adrese možete prijaviti bilo koju adresu.(Možete i na nasu adresu, eventualno  zbog poste).
Osnivacki ulog iznosi 1 € a može I više ako vi to želite.

Postovani,imam jedno pitanje na koje mi mozda mozete odgovoriti,prilicno je specificno,gledajuci ostale sajtove nisam uspela da nadjem odgovor.
Naime,vlasnik sam pokretnog ugostiteljskog objekta (kombi preradjen u mini bar sa jednostavnim jelima)U Srbiji ,pa me interesuje je li moguce na teritorji CG obavljati ovu vrstu delatnosti i kakve su sve dozvole potrebne.Srpski sam drzavljanin,ali bi preko leta volela da boravim,a ujedno i radim na vasem lepom primorju.Vozilo  poseduje Srpske tablice,uradjeno po HCCP evropskim normama i u Srbiji posedujem sve potrebne dozvole za obavljanje delatnosti.,
Postupak za otvaranje pokretnog ugostiteljskiog objekta je sledeći:
U svakoj opštini postoji Sekretarijat za stambeno komunalne poslove koji izdaje dozvolu za rad pokretnih ugostiteljskih objekata. Potrebno je da podnesete zahtjev i odredite lokaciju koja vas interesuje (skicu) kao i kratak elaborat (obrazloženje). Taksa za taj zahtjev iznosi oko 30€. Posle 10-ak dana dobijate odgovor. Ukoliko je odgovor pozitivan potrebni su vam papiri (potvrda o reg. firme ili preduuzetnika u Crnoj Gori, sanitarna dozvola, atest objekta).
Bilo bi najbolje da, najprije, u primorskim mjestima direktno komunicirate sa tom sužbom, obzirom , da oni imaju već unaprijed određene lokacije za ugostitelj. djealtnosti.
Evo  adresa za opstinu Kotor  http://www.cg.opstinakotor.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=52

Hrvatski sam državljani i želim da registrujem turističku agenciju u CG.
Znaci, sve te djelatnosti upisujemo u sudski registar prilikom registracije firme a odobrenje za rad tražite, za one djelatnosti  kojima cete se stvarno baviti. Npr.  putnicku agenciju registrujemo u Privrednom sudu  a ukoliko  zelite da se tom djelatnoscu stvarno bavite, potrebno vam je odobrenje za rad od Min. turizma(uslovi za putnicku agenciju možete naći u Zakonu o turizmu CG). Za ostale djelatnosti koje ste nabrojali, nije vam potrebno odobrenje za rad i tu vam nudimo mogucnost da registrujete sjediste  firme na nasoj adresi, besplatno (za primanje poste i tome slicno). Npr. mozete registrovati  firmu u CG na nasoj ili nekoj drugoj adresi  i obavljate poslovanje elektronski iz Hrvatske. Sa bankom takodje mozete ugovoriti da primate izvestaje o stanju na racunu i placanja elektronski. Ta usluga kod banaka kosta oko 70-100€ godisnje.

Koje su obaveze izvršnog direktora firme za platu, boravak u CG I slično?
Ka o stranac  mozete biti I vlasnik I director  firme. Kao direktor imate obavezu da placate minimalno 130€   mjesecno,  za  doprinose  za zdravstveno I penz.osiguranje, plus neto plata  150€ , koja pripada  vama. Obaveza placanja doprinosa ide od dana registracije firme. Imate mogucnost da se ne prijavite kod Fonda za zdravst.i penz.osiguranje kao director firme , ali ste ipak obavezni da placate doprinose od 130€ mjesecno za direktora. Ukoliko zelite da se prijavite kod Fonda morate imati dozvolu za zaposljavanje za stranca i privremeni boravak . Znači, mozete registrovati firmu i poslovati i  nije vam potrebno odobrenje za  privremeni boravak  i dozvola za zaposlenje stranca. Pogledaj detaljnije na
http://selecta-me.blogspot.com/search/label/radna%20dozvola . Inace, prijava  Fondu predaje se  preko Poreske uprave i nije nikakav problem. Dozvola za zaposljavanje dobija se kod Zavoda za zaposljavanje CG a privremeni boravak kod Policije. Za to nemate nikakvih problema.
Naravno, kao director firme vi upravljate firmom. Mozete dati ovlascenje za neke poslove nekom drugom licu.  Ne morate imate vise zaposlenih osim direktora.

Koliko iznosi minimalni osnivački ulog?
Minim. osniv.ulog je 1€. Ukoliko vi zelite mozete imati i veci novčani osniv. ulog i on se upisuje na resenju o registraciji. Ukoliko zelite veci osniv. ulog deponujete sredstva kod neke banke i dobijete potvrdu koju prilozite sudu za registraciju. Nakon registracije I otvaranja racuna kod banke ta sredstva prenesete na svoj racun I sa njima mozete slobodno raspolagati.

Da li se uz račun kod banke dobija i devizni račun i instrukcije za plaćenje IBAN?
Da. Dobijete IBAN.
U CG ima više od 10 banaka I sve su strane osim Prve banke.


selecta.me@gmail.com