Nevladine organizacije


Registracija nevladinog udruženja
A.   Da biste registrovali Nevladino udruženje potrebno je da nam dostavite sledece podatke:
 1. Licni podaci za najmanje tri osnivaca (ime i prezime,mat.broj, adresa stanovanja)
 2. Ime i prezime ovlascenog lica
 3. Adresa udruženja
 4. Osnovni ciljevi udruženja
Mi ćemo pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za registraciju udruženja, maticni broj kod Monstata, PIB broj kod Poreske uprave i otvaranje racuna kod banke.

Vaše je samo da potpisete dokumenta koja mi pripremimo.
Kompletna registracija obuhvata:
 1. Izrada Odluke o osnivanju i Statuta
 2. Registracija kod MUP-a
 3. Mat. Broj kod Monstata
 4. PIB broj kod Poreske uprave
 5. Otvaranje racuna kod banke
 6. Pecat i stambilj
                                                                Registracija Fondacije
B.   Da biste registrovali Fondaciju potrebno je da nam dostavite sledece podatke:
 1. Licni podaci za najmanje jednog ili vise osnivaca
 2. Ime i prezime ovlascenog lica
 3. Adresa fondacije
 4. Osnovni ciljevi Fondacije

Mi ćemo pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za registraciju udruženja, maticni broj kod Monstata, PIB broj kod Poreske uprave i otvaranje racuna kod banke.

Vaše je samo da potpisete dokumenta koja mi pripremimo.
Rok za kompletnu registraciju  je 7-10  dana.

 1. Izrada Odluke o osnivanju i Statuta
 2. Registracija kod MUP-a
 3. Mat. Broj kod Monstata
 4. PIB broj kod Poreske uprave
 5. Otvaranje racuna kod banke
 6.  Pecat i stambilj 
Ukupna cijena  je 250E
Rok za kompletnu registraciju  je 7-10  dana.Zakon o nevladinim organizacijama  Crne Gore možete
vidjeti ovdje:

Za sve što Vas interesuje posaljite email na
selecta.me@gmail.com
                                                                     mob. 069 590 433