LIKVIDACIJA PREDUZECAPokrećemo i provodimo postupak likvidacije 

preduzeća:  Šta je najbolje uraditi?
  • U slučaju kada firma nema dugova, vlasnik može da  pokrene "skraćeni" postupak dobrovoljne likvidacije firme. To je najjednostavniji postupak, kada vlasnik potpiše izjavu da firma nema dugova i da će za eventualne dugove odgovarati ličnom imovinom u roku od tri godine. Centralni registar likvidira firmu u roku od pet dana. Ako firma ima npr. neizmirene doprnose na paltu direktora ili zaposlenih Poreska uprava  će i dalje da vodi vlasnika sa dugom za neizmirene obaveze i vlasnik, ne može da dobije potvrdu Poreske uprave da nema neizmirenih obaveza. Eventualni  povjerioci imaju pravo da u roku od tri godine traže naplatu potraživanja od lične imovine osnivača.  
  • U slučaju, ako je firma imala prometa preko računa i nema neizmirenih potraživanja, osnivač može pokrenuti  "redovni" postupak likvidacije,  kada pribavi  potvrdu od poreske uprave, da nema neizmirenih obaveza.
  • U slučaju, ako firma  nema  sredstava da plati dugove povjeriocima, može pokrenuti  postupak stečaja. Sud određuje stečajnog upravnika,objavi javni oglas, obavijesti dužnike (i poresku upravu) i nakon što utvrdi da firma nema nikakve imovine od koje  poverioci mogu  da se naplati, zaključi stečajni postupak i likvidira firmu.


  - Likvidacija privrednog društva je postupak koji se sprovodi kada društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza.

  - Stečaj je postupak koji se može sprovesti kao bankrotstvo ili reorganizacija nad stečajnim dužnikom (pravnim licem ili preduzetnikom) koji je nesposoban za plaćanje.
  1.
  Cijena za kompletnu uslugu dobrovoljne likvidacije 
  (po "redovnom" postupku)
  iznosi 500€ 
  (uključujući i sudsku taksu)
  2.
  Cijena za kompletnu uslugu  dobrovoljne likvidacije (po "skraćenom" postupku)
  iznosi 250€ 
  (uključujući i sudsku taksu)
  3.
  Cijena za pokretanje postupka stečaja 
  iznosi 550€ 
  (uključujući i sudsku taksu)

  Za informacije posaljite poruku na email selecta.me@gmail.com