O nama

 „SELECTA“ Podgorica, Marka Miljanova 46
Kontakt: +382 69 590 433
e-mail: selecta.me@gmail.com

SELECTA pruža sledeće usluge:
 • Osnivanje i registraciju domaćih, mješovitih i stranih preduzeća u Crnoj Gori
 • Strana ulaganja (investicije) i podrška redovnom poslovanju stranih privrednih subjekata
 • Osnivanje i registracija preduzeća u inostranstvu
 • Domaći ugovori u privredi sa elementom inostranosti
 • Medjunarodni poslovni ugovori
 • Zastupanje pred domaćim i stranim Trgovinskim Arbitražama
 • Učestvovanje u poslovnim razgovorima i korespondenciji
 • Offshore preduzeća
 • Informacije o medjunarodnim i domaćim pravnim izvorima
 • Učestvovanje u svojstvu konsultanta u postupku privatizacije
 • Joint Ventures - Zajednička ulaganja
 • Export - Import regulativa i postupak (carina i špedicija)
 • Priprema dokuimentacije za dobijanje kredita kod banaka
 • Sve vrste konsalting usluga
 • Advokatske usluge
 • Knjigovodstvene usluge
 • Prevodilačke usluge
 • Poresko pravo (poreski tretmani i principi)

Sa Vama smo od početka, kada Vam pružamo savjete u pogledu strateških odluka i pripreme preduslova, pa sve do kraja, kada je Vaše novo preduzeće potpuno spremno za poslovanje.
Registracija preko našeg preduzeća ne traje duže od 10 dana. Sa Vaše strane je dovoljan samo jedan dolazak u Crnu Goru radi potpisivanja potrebne dokumentacije na sudu i kod banaka. Neophodni uslovi za registraciju su postojanje sedišta odnosno poslovnog prostora i ovlašćenog knjigovođe, što Vam, takođe možemo mi obezbediti.Velimirović Milinko, dipl.pravnik
vlasnik i direktor


           


           
            


              Sandra Milenković, dipl.ecc 
             Izrada biznis programa
                         
              Marija  Vojinović,informatičar
marketing
Jelena Mihailović,dipl.pravnik